معرفی دنده کرانویل و پینیون:

از آنجا که پینیون، کرانویل و به طور کلی اجزای اصلی دیفرانسیل وانواع مختلف چرخ دنده‌ها هستند، برای توضیح آن باید از چرخ‌دنده ها بگوییم. چرخ دنده‌ها قطعاتی دایره شکل هستند.

کرانویل و پینیون در دیفرانسیل

که روی محیط آن‌ها دندانه‌هایی با فاصله مساوی تشکیل می‌شود. این قطعات برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین دو محور به کار می‌روند. به این ترتیب که آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده و با درگیر شدن دندانه‌های چرخ دنده‌های مجاور، که هر یک روی یک محور مجزا هستند، نیروی دو محور بین‌شان منتقل می‌شود.

کرانویل و پینیون در دیفرانسیل:

قطعه ای از اجزای سیستم انتقال نیرو در خودرو به شمار می‌رود. دراصل این قسمت، آخرین عضو از این مجموعه است. و کارایی بالایی دارد. چراکه فقط یک انتقال‌دهنده ساده نیست و به خاطرویژگی که در آن قرار داده شده است. در سر پیچ‌ها نیز باید سرعت دوران هر چرخ را متناسب با دایره‌ای که در حال گردش آن است، تنظیم کند. اما درون این قطعه که خود متشکل از چندین قطعه است، ۲ عضو اثر و کارکرد بالایی دارند. به گونه ای که از بقیه نیز مهم ترهستند.

کرانویل و پینیون در دیفرانسیل

ازبا ارزش ترین قطعات موجود در دیفرانسیل، کرانویل و پینیون هستند. پینیون محوری است که به گاردان مرتبط هست. سر آن دارای دنده‌های مارپیچ مخروطی بوده و همان‌طور که از انتهایش، حرکت دروانی گاردان را دریافت می‌کند. از قسمت دنده مارپیچی خود نیز، این حرکت را به کرانویل انتقال می دهد.

دلیل استفاده از حالت دنده‌های مارپیچ دراین قطعه در عین مخروطی‌بودن آنها، به این دلیل است .که درگیری در این دنده‌ها به خاطر حالت مارپیچی آنها و داشتن طول دنده بالاتر، بیشتر بوده و به همین خاطر برای انتقال نیروی زیاد و گشتاور بالایی که گاردان به آنها می‌رساند،

مناسب‌ترند که در عین افزایش گشتاور منتقل‌شده، کاهش صدای درگیری دنده‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. این خصوصیات از ویژگی‌های دنده‌های مارپیچی و مخروطی است.

دنده کرانویل نیز چرخ دنده‌ای با دنده‌های مارپیچی و به شکل بشقاب است .

که با پینیون و دنده‌های دیفرانسیل گیربکس مشغول می‌شود .و نهایتا خروجی گشتاور از گیربکس به پلوس و چرخ را باعث می‌شود. نحوه‌ درگیری پینیون و کرانویل به صورت دورانی است. اما حرکت دورانی پینیون باید یک چرخش ۹۰ درجه‌ای منجر به حرکت چرخ‌ها شود. در خودروهای محور عقب پینیون با دریافت گردش گاردان، آن را به کرانویل منتقل می‌کند.

نحوه درگیری پینیون و کرانویل:

درسامانه دیفرانسیل، دنده هیپنوئیدی پینیون با زاویه ۹۰ درجه روی کرانویل قرار می‌گیرد. محور پینیون حرکت دورانی را در بخش انتهایی خود از گیربکس گرفته در قسمت دنده مارپیچی این حرکت را به کرانویل منتقل می‌کند.

دنده کرانویل و پینیون

بدین سبب اساس کاکرد سیستم این دنده در واقع چرخش ۹۰ درجه ای مسیر گشتاور انتقالی مورد نیاز چرخ‌ها به سمت آن‌ها است.

این سیستم در واقع راندمان دیفرانسیل و گیربکس را بالا می‌برد. در این ارتباط هرچه تعداد دنده‌های کرانویل زیاد تر باشد. قدرت بیشتری انتقال یافته و هر چه کمتر باشد. سرعت گشتاور انتقالی افزایش می‌یابد.

دلیل استفاده از حالت دنده‌های مارپیچ در کرانویل و پینیون در شبیه مخروطی‌بودن آنها، به این خاطر است.

که درگیری در این دنده‌ها به خاطر حالت مارپیچی آنها و داشتن طول دنده بالاتر، بیشتر است. بنابراین در انتقال نیروی زیاد و گشتاور بالایی که به آنها می‌رسد. مناسب‌ترعمل می‌کنند. البته این ویژگی کاهش صدای درگیری دنده‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.

اهمیت نسبت دوران دیفرانسیل‌:

اما در این میان، نسبت تعداد دوران پینیون و کرانویل با هم یک عدد پر‌معنا را می‌سازد. که نقش مهمی در سرعتی‌بودن یا قدرتی‌بودن محور محرک خودرو دارد.
همچنین هنگام تعویض قطعات دیفرانسیل و یا تعویض یک دیفرانسیل در خودرو‌های آماده به دو‌دیفرانسیل، باید از این عدد آشنابود.
برای مثال، گفته می‌شود. که دیفرانسیل یک خودرو از نوع ۴۶/۱۳ است. عدد ۴۶ به تعداد دوران پینیون وابسته است. و عدد ۱۳ نیز به تعداد دوران کرانویل مرتبط هست.
به این معناست که با هر ۴۶ بار چرخش پینیون، کرانویل نیز ۱۳ بار خواهد چرخید.
از آنجایی که پینیون یک محور است. و کرانویل یک چرخ دنده بزرگ، برای همین تعداد دوران پینیون چندین برابر کرانویل خواهد بود. با تقسیم عدد بزرگ‌تر به عدد کوچک‌تر، به عدد ۳.۵۴ دنده کرانویل و پینیون می‌رسیم. حال اگر دیفرانسیل خودرو از نوع مثلا ۴۳/۱۳ باشد، یعنی نسبت دوران پینیون به کرانویل آن عدد ۳.۳ خواهد بود. که به معنی شتابی‌تر بودن دیفرانسیل دومی نسبت به دیفرانسیل اولی است.

چرا که در دیفرانسیل اولی برای ۱۳ بار گردش کرانویل که برابر با تعداد گردش چرخ‌هاست، پینیون باید ۴۶ بار بچرخد اما در نوع دومی فقط نیاز است. تا پینیون تعداد دور کمتری یعنی ۴۳ بار بگردد.

دنده کرانویل و پینیون

می‌توان با تغییر در اندازه پینیون یا کرانویل در خودرو‌های دیفرانسیل عقب، تا حدودی در سرعت نهایی، قدرت و شتاب‌گیری آنها تغییر ایجاد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment