دنده حلزونی چیست؟

چرخ دنده‌ها قطعاتی هستند. که برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین دو محور استفاده می شوند. روی محیط چرخ‌دنده، دندانه‌هایی با فاصله مساوی جا گرفته است. این دندانه‌ها پس از درگیر شدن با دندانه‌های چرخ‌دنده مجاور، نیرو را بین یکدیگرانتقال می دهند. چرخ‌دنده‌ها را می‌توان به صورت‌های گوناگون دسته‌بندی کرد. که در این صفحه به دنده حلزونی می پردازیم.

براساس شکل ظاهری، چرخ‌دنده‌ها به انواع گستران، سیکلوئیدی و تروکوئیدی تقسیم می‌شوند. از نظر موقعیت محور، می‌توان آنها را در دسته‌های محور موازی، محور متقاطع، محور غیرموازی و محور غیرمتقاطع نام برد. عمر چرخ‌دنده‌ بسیار طولانی است.

چرخ دنده حلزونی

کارکرد دنده حلزونی :

زمانی که احتیاج ما به کاهش زیاد سرعت باشد.چرخ دنده حلزونی راه حل مناسبی است. این مدل چرخ دنده از یک حلزون و یک چرخ حلزون ساخته شده است. در این نوع، زاویه بین دو محور، ۹۰ درجه است. و این دو محور، نسبت به هم ناخوش آیند هستند. بیشتر جنس حلزون از فلزی سخت انتخاب می‌شود. در حالی که چرخ حلزون از جنس فلزات نرمی مانند آلیاژ آلومینیوم، برنز است. درگیر شدن حلزون و چرخ حلزون، ترکیبی از غلتش و لغزش را ایجاد می کند. حتی در نسبت‌های کاهش زیاد، لغزش بر غلتش غالب می‌شود. در نتیجه، اصطکاک و گرما ایجاد شده .و راندمان مجموعه چرخ دنده، پایین می‌آید. وجود لغزش و همچنین به کار بردن فلزهای گوناگون موجب می‌شود.

چرخ دنده حلزونی

چرخ دنده حلزونی به نرمی درگیر شود. بنابراین، در کاربردهایی که باید نویز به حداقل برسد، مانند آسانسور، از چرخ دنده حلزونی استفاده می‌شود. قرقره چوب ماهیگیری و پیچ تنظیم گیتار هم نمونه‌هایی از کاربردهای این نوع چرخ دنده هستند. چرخدنده حلزونی برای نسبت‌های کاهش ۲۰:۱ تا ۳۰۰:۱ به کار می‌رود. این چرخ‌دنده‌ها در نتیجه کاهش سرعت، گشتاور را نیز به مقدار زیادی افزایش می‌دهند. باید توجه کرد .که نصب این سیستم و روغن‌کاری آن به درستی و منظم انجام شود. در این حالت، چرخ‌دنده حلزونی یکی از نرم‌ترین و کم‌صداترین انواع چرخ‌دنده خواهد بود. در این مجموعه از یک حلزون (محور بالا) و چرخ حلزون (چرخ دنده پایین) استفاده می‌شود.

دنده حلزونی

ویژگی دنده حلزونی:

ویژگی با اهمیت این چرخ‌دنده‌ها این است،. که انتقال نیرو تنها از حلزون به چرخ حلزون انجام می‌شود. اغلب بیشتر طراحی‌ها طوری انجام می‌شود. که چرخ حلزون توانا به چرخاندن حلزون نباشد. این مزیت به عنوان ویژگی خودترمزی شناخته می‌شود. هرچه زاویه پیشروی در حلزون کمتر باشد. این مزیت بیشتر می‌شود. در مقابل هرچه زاویه پیشروی بزرگتر باشد، خاصیت خودترمزی کمتر خواهد بود.از خاصیت خودترمزی قادر بود. برای جلوگیری از حرکت برعکس استفاده کرد. به عنوان نمونه در سیستم نوار نقاله برای ترمز یا توقف اضطراری، از این چرخ‌دنده‌ها استفاده می‌شود.

دنده حلزونی

نسبت کاهش سرعت در چرخ دنده حلزونی:

در اغلب انواع چرخ دنده‌ها، کاهش دنده به عنوان تابعی از قطر دو چرخ دنده درگیر تعریف می‌شود. اما در نوع حلزونی، این نسبت از روی تعداد راه‌های حلزون و تعداد دندانه‌های چرخ حلزون معیین می‌شود.در حلزون تک‌راهه، هر دور کامل چرخیدن حلزون ) درجه)، چرخ دنده را به اندازه یک دندانه پیش می‌برد. بنابراین، به عنوان نمونه اگر تعداد دندانه‌های چرخ دنده، ۲۴) )تا باشد، نسبت کاهش دنده برابر با ۲۴:۱ خواهد بود. نسبت کاهش دنده برای حلزونی که چند راه دارد. با تقسیم تعداد دندانه‌های چرخ حلزون به تعداد راه‌های حلزون معین می‌شود.

دنده

مجموعه رها گیربکس با بهره مندی از دانش فنی و نیروی کارامد کار طراحی و ساخت این گیربکس ها را به صورت کامل انجام می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment