دنده های اسپیرال یا هلیکال

دنده های اسپیرال یا هلیکال چیست؟ متعارف ترین مدل چرخ‌ دنده‌ ها، چرخ‌ دنده ساده می‌باشد. که به‌صورت سری برای کوچک کردن چرخ‌ دنده‌ های بزرگ استفاده می‌شوند. دندانه‌های واقع بر روی این نوع چرخ‌ دنده به‌ صورت مستقیم است. و به‌صورت موازی بر روی شفت‌های گوناگون نصب می‌شوند. این مدل چرخ دنده ها در ماشین‌…