گیربکس حلزونی

گیربکس حلزونی چیست؟ مزایا و معایت گیربکس حلزونی چیست؟ اجزاء گیربکس حلزونی چیست؟

گیربکس حلزونی یکی از بهترین ترین کاهنده های سرعت و افزایش قدرت است. gearbox حلزونی آلودگی صوتی کمی ایجاد می کند و از نظر اندازه نیز کوچک است. همچنین راندمان کاری بالایی دارد که باعث شده است بسیار مورد استفاده قرار گیرد. این gearbox دو نوع چرخ دنده ساده و ماردون دارد. دلیل پایین بودن…