دنده کرانویل و پینیون چیست؟

معرفی دنده کرانویل و پینیون: از آنجا که پینیون، کرانویل و به طور کلی اجزای اصلی دیفرانسیل وانواع مختلف چرخ دنده‌ها هستند، برای توضیح آن باید از چرخ‌دنده ها بگوییم. چرخ دنده‌ها قطعاتی دایره شکل هستند. که روی محیط آن‌ها دندانه‌هایی با فاصله مساوی تشکیل می‌شود. این قطعات برای انتقال یا تغییر جهت نیرو بین…