چرخ دنده جناقی چیست؟

معرفی چرخ دنده جناقی( مارپیچ) :   برخورد اولیه دندانه در چرخ‌دنده ساده، خطی است. که در تمام طول مسیر روی سطح دندانه گسترش پیدا می‌کند. ولی در چرخ‌دنده مارپیچ، تماس اولیه، نقطه‌ایست .که همزمان با درگیری بیشتر دندانه، به صورت یک خط توسعه می‌یابد. در چرخ‌دنده ساده، خط تماس، موازی محور چرخش است. در…