موتور ویبره

موتور ویبره چیست؟ انواع موتور ویبراتور چیست؟ کاربرد ویبره بدنه – رهاگیربکس

موتور ویبره وسیله ای الکترومکانیکی است که انرژی را از منبع تغذیه DC گرفته و آن را به پالس هایی تبدیل می کند که می توانند به ترانسفورماتورانرژی دهند.  قبل از توسعه منابع تغذیه حالت سوئیچ و معرفی دستگاه های نیمه هادی که در ولتاژ پایین کار می کنند ، نیاز به تولید ولتاژهای حدود…