معرفی چرخ دنده جناقی( مارپیچ) :

 

برخورد اولیه دندانه در چرخ‌دنده ساده، خطی است. که در تمام طول مسیر روی سطح دندانه گسترش پیدا می‌کند. ولی در چرخ‌دنده مارپیچ، تماس اولیه، نقطه‌ایست .که همزمان با درگیری بیشتر دندانه، به صورت یک خط توسعه می‌یابد. در چرخ‌دنده ساده، خط تماس، موازی محور چرخش است. در چرخ‌دنده‌های مارپیچ، این خط نسبت به سطح دندانه، مورب است.

چرخ‌دنده‌های مارپیچ، نیروی شعاعی اش را به یاتاقان‌های محور وارد می‌کند. هنگامی که نیروی تراست خیلی زیاد شود. استفاده از چرخ‌دنده مارپیچ دوبل توصیه می‌شود. نام دیگر این چرخ‌دنده‌ها، جناغی است. در این حالت و در هریک از چرخ‌دنده‌های مارپیچ، نیروی تراست مخالف راه دیگری است.

بنابراین نیروی تراست به طور خودکار غیرفعال می‌شود. هنگامی که دو یا چند چرخ‌دنده مارپیچ روی یک محور نصب می‌شوند. سمت گردش آنها (راست‌گرد یا چپ‌گرد بودن آنها) باید گونه ای باشد که نیروی تراست به کمترین برسد.

چرخ دنده

طرز کاکردچرخ دنده جناقی:

چرخ دنده مارپیچی دوبخش درسمت پایدار، نیرو محوری به سمت مرکز دنده هدایت می شود. و در جهت ناپایدار، هر دو نیروی محوری به دور از مرکز دنده هدایت می شوند. تحت هر دو به ترتیب، نیروی محوری کل در هر دنده صفر است .هنگامی که دنده ها به طور مناسب در تراز وسط قرار گیرند. افزون بر این، در وضیعتی که در چرخ دنده های جناغی در جهت محوری ناپیوستگی ایجاد شود. آرایش ناپایدار کمک به ایجاد نیروی خالص می کند .که قادر به شکستگی چرخ دنده مارپیجی دوبل شود. در حالی که در عین حال، تنظیمات پایدار به فرآوری نیروی اصلاح خالص کمک می کند.

در صورتی که جهت چرخش به عقب برگردد. جهت محوری نیز معکوس می شود. بنابراین تنظیم پیکربندی پایدار و ناپایدار عملکردی برعکس خواهد داشت. این چرخ دنده های دوقطبی نیز می تواند به طور مستقیم با چرخ دنده های چرخشی بدون احتیاج به یاتاقان های گوناگون به طور مستقیم تعویض شود.دنده های جناغی برای انتقال قدرت با سرعت کم توأم با وزن زیاد کاربرد بسیاری دارد .

چرخ دنده جناقی( مارپیچ

مغایرت های چرخدنده دبل هلیکال و جناقی:

  • در چرخدنده جناقی فاصله ( گپی) بین دو قسمت دنده وجود ندارد. اما در دبل هلیکال ها این فاصله وجود دارد.
  • دنده جناقی را نمی توان کارآیی با فرز هاب معمول ایجاد نمود. چرا که امکان نفوذ تیغه به سمت دیگر چرخدنده در انتهای کورس حرکت تیغه وجود دارد. و بیشتر به روش شیپینگ ایجاد می شود .که تولیدی کند است.
  • شایسته ترین راه تولید چرخدنده های دبل هلیکال، روش هابینگ است. که سرعت تولید خوبی نیز دارد.
  • چرخدنده های جناقی فضای محوری کمتری لازم دارند. چرا که احتیاج به وجود فاصله بین دو قسمت دنده نیست.

چرخ دنده جناقی

کاربرد چرخدنده جناغی:

بطور کلی برای انتقال قدرت به صورت چرخشی (دورانی) بین دو شفت ، از چرخدنده ها استفاده میشوند.مصرف چرخدنده ها بسیار زیاد می باشد. اما یک نمونه از این کاربردها تنظیم کردن جهت چرخش میباشد.

بیشترین کاربرد استفاده از چرخدنده جناغی در زمینه انتقال نیرو است. زیرا دنده های منحنی آن اجازه می دهد .تا کارآیی بالا در انتقال قدرت با ظرفیت بالا به دست آید. افزون بر این، این چرخ دنده ها در کسب به کاهش پالس ها کمک می کند .که به دلیل استفاده از آنها برای برنامه های اکستروژن و پلیمریزاسیون استفاده می شود.

  • در ماشین آلات سنگین
  • برای پمپ های دنده خارجی
  • در مواردی که نیاز به فشار بیشتر و درصد بالاتری از مواد پر شده دارند.

چرخ دنده

چرخدنده دارای سه کارکرد اساسی می باشد:
افزایش گشتاور از موتور به قطعات حرکتی
کاهش سرعت تولیدی موتور
تغییر مسیر محور گردان

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment