معرفی پوسته گیربکس:

پوسته گیربکس زیر ساختی است. که قطعات داخلی را در خود حفاظت می کند. و نیروی حاصل از آنها را تحمل می کند .جنس پوسته از آلومینیوم تشکیل شده ازچندتا ریخته گری می باشد. به دلیل مناسبتر بودن قیمت از سایر جنس ها مانندفولاد هم استفاده می شود.

پوسته گیربکس

کاکرد پوسته گیربکس:

پوسته گیربکس هم به عنوان فندانسیونی است. که دیگر اجزا را مثل شفت و بلبرینگ ها را نگه می دارد. و نیروی برآیند از آنها را تاب می یارد. وهم از قطعات داخلی محافظت می کند. و به سبب این که تحت تاثیر تنش و نیرو و کنش های حرارتی می باشد. باید ضخامت پوسته آن مورد بررسی قرار گیرد. جنس پوسته اغلب از چدن ریخته گری می باشد. چون هم ارزانتر از دیگر جنس ها مثل فولاد است. و هم ویژگی ارتعاشات را دارد. در بعضی زمان ها که تنش های وارده به پوسته زیاد باشد. جنس پوسته را از فولاد ریخته گری می سازند.

پوسته گیربکس

کاربرد پوسته گیربکس در خودرو:

در کاربردهای ویژه ای همانند خودرو سازی که به وزن سبک احتیاج داریم. جنس پوسته را از آلیاژهای سبک تر می سازند. اغلب سعی می شود. پوسته را حداکثر دو تکه بسازند. مگر در زمانی که اندازه آن آنقدر بزرگ است. که ریخته گری یک تکه مشکل زا باشد. به این دلیل در این مواقع چند تکه را به هم جوش می دهند. صدمه این طرح این است. که به خوبی گیربکس دوتکه نمی تواند سروصدا را ایجاد کند.

البته بعد از جوشکاری تحت عملیات حرارتی قرار می گیرد. تا تنش های حرارتی ناشی از جوشکاری کم شود. در گیربکس ها سطوحی که روی هم قرار می گیرند باید با دقت زیاد ماشین کاری شوند. و بین این دو تکه هم واشر مناسب قرار میگیرد. تا از نشت روغن جلو گیری کند. ترتیب بستن پیچ ها باید به گونه های انجام شود. که باعث تاب برداشتن پوسته نشود. محور شفت ها در صفحه ای که دو پوسته بر روی هم قرار می گیرند. مستقر می شود. اگر گیربکس در شرایطی کار می کند.

که تحت تاثیر عامل های خارجی مثل محیط اسیدی یا مه نمک یا شروطی که گیربکس در دسترس خوردگی قرار گیرد. احتیاج است. که سطح پوسته گیربکس را آبکاری یا رنگ کنند. شکل پوسته در جایی که نیروی شافت را تحمل می کند. دارای اضافه ای است. که به قصد تقویت پوسته درتوان داشتن.ضربه ها می باشد.

 کاربرد پوسته گیربکس در خودرو

مشخصات فنی پوسته گیربکس:

فرم پوسته با توجه به فضایی که اشغال می کند. و با ملاحظاتی از نوع راحتی مونتاژ و تعمیرات و با توجه به تجربه کاری سازنده در ساخت گیربکس انتخاب می شود. به طوری که حتی قادر بود با تغییرشکل مناسب پوسته وزن آن را به شدت کم کرد. و فضای کمتری را جا می گیرد.
شکل پوسته در محلی که بلبرینگ ها قرار می گیرد. حتما باید از پله تشکیل شده باشد.

تا بلبرینگ قادرباشد. در آن تکیه کند. با این کار بلبرینگ به خوبی در پوسته کنترل شده .و در صورتی که قصد داشته باشیم. بلبرینگ ها را به دلیل تعمیرات عوض کنیم. این کار راحت تر انجام شود. پوسته های دو تکه دارای زائده هایی مثل راهنما می باشند. که باعث می شود. دوقسمت پوسته بهترباهم جفت شوند. وسپس دو تکه پوسته را با پیچ به هم می بندند. که در واقع این شکل از پوسته گیربکس ساده ترین طرح آن از نظر شکل هندسی است. و در همان حال تمام ویژگی هایی را که پوسته گیربکس باید از آن بهره مند باشد. را دارا می باشد. در صورتی که طراح قصد داشته باشد. می تواند از شکل های گوناگونی برای پوسته گیربکس استفاده کند. این شکل ها بسته به خلاقیت طراح و مسائل مربوط به طراحی قطعات پوسته گیربکس و مطالعه تنش های موجود در پوسته و پرسش های مربوط به اشغال فضا و وزن پوسته و آسانی تعمیرات و مونتاژوملاحظات اقتصادی می تواند متنوع باشد.پوسته گیربکس زیر تقریبا شکل پیچیده ای از پوسته یک گیربکس است .

پوسته گیربکس

به راحتی در آن دیده می شود. که یکی از دلیل انتخاب این شکل از پوسته گیربکس کمتر فضای محیط اشغال کردن و کاهش وزن پوسته می باشد. دو تکه بودن آن به دلیل تعمیرات راحت تر و مونتاژ راحت ترآن می باشد. رعایت می شود که میتوان طرح های گوناگونی را برای پوسته گیربکس در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment