شیوه محاسبه ی نسبت تبدیل گشتاورگیربکس صنعتی

گیربکس یا جعبه دنده تجهیزاتی هستند .که در کارخانجات زیادی کاربرد دارند.دراصل گیربکس ها انتقال قدرت میدهند .از یک ماشین به ماشین دیگر وحائز اهمیت این است .که ما بدانیم که گشتاور مورد نیاز برای دستگاهی که نیاز داریم .چقدر است.

دراصل گیربکس ها نیروی مکانیکی را از یک موتور به یک دستگاه و یا بالعکس انتقال میدهند. دراصل در تمام گیربکس ها نیرو از روش شافت انتقال پیدا میکند.

برخی مولفه ها در گیربکس های صنعتی :

  • توان ورودی( گشتاور ورودی) گیربکس حلزونی : KW1 ;HP1
  • توان خروجی (گشتاور خروجی) گیربکس حلزونی : KW2 ;HP2
  • (rpm)دور ورودی : n1
  • (rpm)دور خروجی : n2
  • ضریب کار : S.F
  • نسبت تبدیل : i
  • بازده گیربکس : ηd

دور ورود و خروجی:

دور ورودی به گیربکس را n1 و دور خروجی را n2 می گویند و برای محاسبه دور خروجی n1 را تقسیم بر نسبت تبدیل گیربکس می کنیم.

ضریب کار

نحوه تعیین نسبت تبدیل در گیربکس:

دروضیعتی که سند و کاتالوگی از گیربکس صنعتی موجود باشد. می‌توان از روی آن نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را به دست آورد .ولی درصورتی‌ که نسبت تبدیل گیربکس صنعتی واضح نباشد، با یکی از راه های زیر می‌توان نسبت تبدیل گیربکس صنعتی را مشخص نمود:

۱ : با حساب کردن تعداد دندانه های چرخ دنده ورودی و خروجی می توان نسبت تبدیل گیربکس را به دست آورد. به این شکل که تعداد دندانه های چرخ دنده ورودی را تقسیم بر تعداد دندانه های گیربکس خروجی می کنیم، عدد به دست آمده نسبت تبدیل گیربکس می باشد.

۲ : اگر توانایی شمارش دندانه های گیربکس وجود نداشته باشد، می توانید از طریق اندازه گیری قطر چرخ دنده های ورودی و خروجی نسبت تبدیل گیربکس را به دست آورید. در این روند نسبت تبدیل گیربکس حاصل تقسیم قطر چرخ دنده خروجی بر قطر چرخ دنده ورودی می باشد.

محاسبه گشتاور خروجی تصحیح شده:

پس از مشخص شدن نسبت تبدیل گیربکس صنعتی برای محاسبه گشتاور لازم است .تا گشتاور الکتروموتور و یا منبع توان متصل را متناسب با نسبت تبدیل گیربکس ازیاد کرد.به‌ عنوان‌ مثال درصورتیکه گشتاور ورودی موتور ۱۰ پوند بر فوت باشد. و نسبت تبدیل گیربکس ۱ به ۱۰ باشد، گشتاور خروجی ۱۰۰ پوند بر فوت خواهد بود

Required Output Torque * F1 * F2 * F3

در زمانیکه بیش از ۲ شافت خروجی وجود دارد گشتاور خروجی مورداحتیاج برای گیربگس، مجموع تک تک گشتارهای خروجی شافت های خروجی می باشد.

۱۸۷٫۵ = ۱٫۰۰ *۱٫۰۰ * ۱٫۲۵ * ۱۵۰

فرمول

ضریب کار S.F.:

ضریب کار برای در نظر گرفتن اثر شوک ها و تغییراتی می باشد. که در شرایط متغیر کاری بر گیربکس اثر می گذارند. برای به دست آوردن مقدار تقریبی ضریب کار باید تغییرات بار، شرایط کاری روزانه و گران بار (overload) های مربوط به عملکرد گیربکس را در نظر بگیرید. اگر اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشیم و S.F.=1 باشد، با مشاهده مشخصات درج شده در جدول کاتالوگ گیربکس میتوان گیربکس مناسب را بر اساس فرمول های زیر انتخاب نمود .

فرمول گشتاور

ضریب کار S.F.:

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment